Regulamin Ogłoszeń

Stosowane definicje

Pies czystorasowy - pies pochodzący od co najmniej czterech pokoleń przodków wpisanych do ksiąg rodowodowych, który spełnia wymagania wpisu do księgi rodowodowej.

Pies w typie rasy - pies o wyglądzie psa rasowego, który nie posiada rodowodu; może posiadać wypis z księgi wstępnej.

Rodowód - jest to wypis z księgi rodowodowej, zawierający informacje o danym psie (rasa, płeć, data urodzenia, nr chipa, umaszczenie), dane hodowcy, dane organizacji prowadzącej księgi rodowodowe oraz dane co najmniej czterech pokoleń przodków wpisanych do ksiąg rodowodowych (imiona, przydomki, nr rodowodów, ewentualnie umaszczenia, badania, osiągnięcia, etc). Rodowodem nie jest dokument, w którym brakuje danych przodków.

Metryka - dokument wydawany przez niektóre organizacje uprawniający do otrzymania rodowodu lub wypisu z księgi wstępnej; zawiera tylko informacje o psie i jego rodzicach.

Wypis z księgi wstępnej - dokument zawierający informacje o danym psie (rasa, płeć, data urodzenia, nr chipa, umaszczenie), dane hodowcy, dane organizacji prowadzącej księgę wstępną oraz dane przodków lub informacje, ze przodek nieznany.

Kategorie ogłoszeń: szczenięta rasowe - sprzedaż i szczenięta w typie rasy - sprzedaż dotyczą psów w wieku do 6 miesięcy, ogłoszenia dotyczące psów starszych czyli wieku 7 miesięcy i więcej powinny być zamieszczane w kategorii - psy dorosłe - sprzedaż.

Zasady zamieszczania ogłoszeń

1. Sprzedaż psów może być dokonana jedynie przez hodowlę zarejestrowaną w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą psów rasowych; drogą mailowa należy przesłać skan dokumentu potwierdzającego rejestrację - [email protected] .

2. Ogłoszenia przy których jest podawany nr rodowodu należy zamieścić skan rodowodu jako zdjęcie lub drogą mailowa przesłać skan rodowodu - [email protected] .

3. W opisie ogłoszenia muszą znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę – jej nazwa, przydomek hodowlany, nazwa organizacji, do której należy oraz dokładny adres.

4. W polu "stowarzyszenie" należy wskazać pełną nazwę stowarzyszenia, do którego należy Twoja hodowla. W tym polu nie może zostać umieszczony wyłącznie skrót nazwy.

5. Należy obowiązkowo podać numer KRS stowarzyszenia, w którym zrzeszona jest Twoja hodowla. Stowarzyszenia zwykłe nie wpisane w KRS nie posiadają statutu  tylko regulamin więc nie uprawniają do  rozmnarzania w celach handlowych, szczeniaki moga być wyłacznie rozdawane za darmo.

6. Psy nie pochodzące z zarejestrowanych hodowli, nie posiadające rodowodu (lub wypisu z księgi wstępnej, lub metryki) mogą być oddane wyłącznie za darmo. Nie dopuszczamy ofert oddania zwierzaka w zamian za koszty odchowania lub ofert dotyczących np. sprzedaży akcesoriów, gdzie zwierzę występuje jako dodatek (gratis).

7. W kategoriach właściwych dla konkretnej rasy psów, mogą być zamieszczane jedynie ogłoszenia dotyczące zwierząt z zarejestrowanych hodowli. Jeśli nie ma wymienionej danej rasy, należy wybrać kategorię „pozostałe rasy” i w tytule podać rasę psa.

8. Zamieszczanie ogłoszeń w kategorii "reproduktory" jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pies posiada odpowiednie dokumenty reproduktora. Drogą mailowa należy przesłać skan dokumentu potwierdzającego - [email protected] .

9. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezgodnych z kategorią.

10. Wszelkie ogłoszenia dotyczące usług dla zwierząt powinny być dodawane w kategorii „Usługi dla zwierząt”.

11. Nie jest dozwolone wielokrotne zamieszczanie tego samego ogłoszenia.

12. W kategorii psy do adopcji mogą być zamieszczane tylko ogłoszenia fundacji i stowarzyszeń zajmujących się bezdomnymi zwierzęta, wymagane wpisanie numeru KRS organizacji. Do każdego takiego ogłoszenia należy dołączyć link do umowy adopcyjnej stosowaną przez daną organizację lub drogą mailowa przesłać skan wzoru umowy - [email protected] .

13. Administrator, przed zatwierdzeniem ogłoszenia, może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty. W przypadku niedostarczenia informacji lub dokumentów w ciągu 72 godzin od wysłania prośby, administrator może zmienić kategorię ogłoszenia  lub trwale usunąć ogłoszenie.

14. Ogłoszenia o sprzedaży muszą mieć dołączone min. 1 zdjęcie

15. Treść ogłoszenia nie może zawierać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

16. Oferty promowane mogą być płatne zgodnie z cennikiem.

17. Ogłoszenia są ważne 30 dni i mogą być przedłużone jeden raz w ramach podstawowej opłaty zgodnie z cennikiem.

18. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Portalu odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

19. Prezentowane na stronach i w aplikacjach mobilnych Portalu ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Czy masz więcej pytań? Kontakt